วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (KFC) จัดกิจกรรม “เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ นักเรียน นักศึกษา” พร้อมทั้งเปิดรับสมัครงานพาร์ทไทม์ ภายใต้แบรนด์ KFC

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (KFC) จัดกิจกรรม “เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ นักเรียน นักศึกษา” พร้อมทั้งเปิดรับสมัครงานพาร์ทไทม์ ภายใต้แบรนด์ KFC ทั้งนี้ ได้มีนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำนวน 130 คน ณ ห้อง 401 – 403 (ห้องเรียนนิด้า) ชั้น 4 อาคารรัษฎา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต