วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที 18 พฤษภาคม 2566นางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และบุคลากรผ่านที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาลูกเสือช่อสะอาดต่อต้านการทุจริต ณ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต