วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดี 27 เมษายน 2566 นางสาวปิยะมาศ ชำนาญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตร่วมประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมไตรตรัง อาคารรัษฎาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต