วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 ดร.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปิดโครงการและมอบเกียรติบัตร ผู้เข้าร่วม โครงการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษา และทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนากำลังคนให้มีประสิทธิภาพสูง สอดรับกับมาตรฐานสากล ณ ห้องประชุมราไวย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต