วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 ดร. วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2567 ตามโครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประเพณีท้องถิ่น ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต