วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 นางสาวชาลี ชัยชู ครูแผนกวิชาการตลาดและธุรกิจค้าปลีก ร่วมการประชุมติดตามเยี่ยม และมอบสิ่งของพระราชทาน แก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต