วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 นางสาวกุลริศา ตรีโชติ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงพิธีเปิด การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2567 ระดับภาค ภาคใต้ ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2567 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต