วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 ครูพรชนก เฮงประเสริฐ ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทำหน้าที่แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ทำบันทึกลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต และวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต เพื่อฝึกวิชาชีพแก่เด็กและเยาวชน ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมก้อง ยงสกุล ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต