วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายชาตรี คงแป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมประชุมการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมมุขหน้า ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต