วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 นายชาตรี คงแป้น เป็นประธานในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2566 ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์