วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตพร้อมครูตรองฤทัย แสงสีรัตนกุลชัย และครูสุดารัตน์ เอ้งฉ้วน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้สู้โลกบูรณาการสร้างองค์ความรู้และการอนุรักษ์ท้องทะเล และได้รับรางวัลชนะเลิศ “การสร้างสื่อสร้างสรรค์ สานสร้างสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน” ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ฯ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต