วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตพร้อมด้วยนางสาวปิยะ มาศชำนาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมให้กำลังใจคุณครู และนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต