วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 งานแนะแนวและจัดหางานวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดกิจกรรมติดตามนักเรียน นักศึกษา ทุนมูลนิธิสตรีนานาชาติ ซึ่งมูลนิธิสตรีนานาชาติ เป็นมูลนิธิที่ให้ทุนนักศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ณ ห้องประชุมไตรตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต