วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 ดร. วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยบุคลากรของวิทยาลัยฯร่วมประชุมกับ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการดำเนินงานการประกวดโครงงานอาชีวศึกษาภาคใต้ ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2567 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต