วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 บุคลากรที่เกี่ยวข้องวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมฝึกซ้อมและจัดเตรียมสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง ศูนย์กีฬาสะพานหินจังหวัดภูเก็ต