วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ศาลแขวงภูเก็ต ดำเนินโครงการ “ไกล่เกลี่ยทั่วไทย ร่วมใจสานสันติประจำปี พ.ศ. 2566” เพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนและหลังฟ้อง ตลอดจนขั้นตอนการไกล่เกลี่ยออนไลน์ โดยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่คู่ความ ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการระงับข้อพิพาททางเลือกและมีความประสงค์ที่จะให้การระงับข้อพิพาททางเลือกแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ณ ห้องราไวย์ อาคาร R- Phuket Hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต