วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน และหัวหน้างานครูที่ปรึกษา ให้การต้อนรับนายอำเภอเมืองภูเก็ต ในการติดตามการใช้ Digital ID ระบบรองรับการพิสูจน์ และยืนยันตัวตน ทางดิจิทัลผ่านระบบ Application Thai D ตามกฎหมาย ซึ่งเป็นนโยบายรัฐบาล เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนในการติดต่อราชการ สามารถยืนยันตัวตนและทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็ว สะดวก และปลอดภัยตามนโยบายจังหวัด และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ ณ ห้องประชุม cvm อาคาร R Phuket Hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต