วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้ กิจกรรมการพัฒนาทักษะทางธุรกิจสู่ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคาร R Phuket Hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต