วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร ในการประชุมโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ “Phuket Model”

วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร ในการประชุมโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ “Phuket Model” เพื่อพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคาร R-Phuket hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต