วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 21 กันยายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดพิธีมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2566 ครูสุกัญญา ตันตระสกุลวงศ์ โดยมีนายชลำ อรรถธรรม ประธานคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ดร.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมมุทิตาจิต ณ โรงแรม เลอเมอริเดียน เขาหลัก รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดพังงา