วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2566นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยในฐานะคณะกรรมการดำเนินงานร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้างผู้มีอิทธิพลทางสื่อโซเชียล (Influencer) ด้านอาชีวศึกษาบนแพลตฟอร์ม YouTube และ TIKTOK โดยมีเรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้างผู้มีอิทธิพลทางสื่อโซเชียล (Influencer) ด้านอาชีวศึกษาบนแพลตฟอร์ม YouTube และ TIKTOK ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมการอบรม ณ นามาคารีสอร์ต จังหวัดภูเก็ต