วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 ของแผนกวิชาต่างๆ และพบปะพูดคุยให้กำลังใจผู้สมัครในการสอบสัมภาษณ์ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต