วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บริหารให้โอวาท และให้กำลังใจคุณครูที่จะเดินทางไปสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บริหารให้โอวาท และให้กำลังใจคุณครูที่จะเดินทางไปสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องเกียรติคุณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต