วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 งานแนะแนวฯ พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ตัวแทนจากแผนกวิชา ร่วมกิจกรรม Roads Show การศึกษายุคใหม่ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง “สร้างงาน สร้างอาชีพ” ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ณ โรงเรียนเกาะสิเหร่ จังหวัดภูเก็ต

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 งานแนะแนวฯ พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ตัวแทนจากแผนกวิชา ร่วมกิจกรรม Roads Show การศึกษายุคใหม่ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง “สร้างงาน สร้างอาชีพ” ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภายใต้โครงการสร้างศักยภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน เพื่อสร้างความเสมอภาค ความเท่าเทียมในด้านการศึกษา และเพื่อการประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนสายอาชีพ ณ โรงเรียนเกาะสิเหร่ จังหวัดภูเก็ต