วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 ดร.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในการจัดประชุมคณะทำงานศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.go.th) ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องไตรตรัง อาคารรัษฎา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต