วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 ดร.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม โครงการ “การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสมรรถนะสูงวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต” ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมไตรตรัง อาคารรัษฎา