วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2567 ดร.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต มอบรางวัลให้กับนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาอาหาร และโภชนาการ ซึ่งได้รับรางวัลจากการเข้าแข่งขันการปรุงอาหารฟิวชั่นจานหลักจากเนื้อไก่ รุ่นเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้รับเหรียญเงิน ประเภทการแข่งขันรายการ Andaman Hotelier Challenge 2024 รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทอาหารไทยร่วมสมัย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทอาหารไทยร่วมสมัยระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในการแข่งขัน the Chef Challenge 2024