วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2565 ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2565 ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต