วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบการประเมิน ปีการศึกษา 2565) ผลการประเมิน วิทยาลับฯได้คะแนน 94.28 อยู่ในระดับ 3 ดาว ในการนี้นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมให้กำลังใจตัวแทนของวิทยาลัยฯ ที่เข้ารับการประเมิน และมอบของที่ระลึกให้กับคณะกรรมการประเมินฯ ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคาร R Phuket Hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต