วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566นายชาตรี คงแป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรเป็นตัวแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธาน ณ ห้องประชุมศาลากลางหลังใหม่ จังหวัดภูเก็ต