วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพร้อมด้วยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมรับทุนการศึกษาจากสมาคมโรงแรมภูเก็ต ซึ่งได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาในระดับ ปวช.และ ปวส. อย่างต่อเนื่องทุกปี ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารรัษฎา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต