วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลับฯ ร่วมจัดกิจกรรม 6 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ในการนี้ นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดของ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกล่าวคำปฎิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต