วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หลักสูตรรายวิชาโครงการ/โครงงาน ณ ห้องนิด้า อาคารรัษฎา ชั้น 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต