วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยนางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2566 “ภูเก็ตเกม”

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยนางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2566 “ภูเก็ตเกม” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึง 29 มีนาคม 2566 ณ สนามฟุตบอลสุระกุลจังหวัดภูเก็ตและสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ จังหวัดภูเก็ต