วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 แผนกวิชาศิลปกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะบนกำแพง Street art พิพิธภัณฑ์มีชีวิตในพื้นที่ชุมชนโกมารภัจจ์ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต ณ ชุมชนโกมารภัจจ์