วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยนางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา หัวหน้างานกิจกรรม คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมล

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยนางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา หัวหน้างานกิจกรรม คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมไตรตรัง อาคารรัษฎา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต