วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566นางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษาและคณะครูผู้กำกับลูกเสือโดยชมรมลูกเสือวิสามัญ ได้จัดการเรียนการสอนบูรณาการในรายวิชาลูกเสือวิสามัญ 1 ร่วมกองทัพเรือ ภาคที่ 3 จังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับด้านสัญญาณธง สัญญาณนกหวีด รหัสมอส และสัญลักษณ์ธงเรือหลวงให้แก่นักเรียนลูกเสือ ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต