วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 ดร. วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาทวิวุฒิไทย-จีน ณ ห้องประชุม cvm วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต