วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 นางสาวปิยะมาศ ชำนาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน และความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนา นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 นางสาวปิยะมาศ ชำนาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน และความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนา นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมไตรตรัง อาคารรัษฎา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *