วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรม “ทักษะการผสมเครืองดื่มและการตกแต่งแก้วเครื่องดื่ม”

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรม “ทักษะการผสมเครืองดื่มและการตกแต่งแก้วเครื่องดื่ม” ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะกำลังคน (Reskill Upskill Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อม การทำงานในอนาคตหลังวิกฤตการระบาดของไวรัส 2019 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ณ ห้องครัวมาตรฐาน 2 อาคารปฎิบัติการครัวมาตรฐาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *