วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นางสมศิริ นคราวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชาอาหารฯ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมการอบรมโครการสร้างจิตสำนึก ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นางสมศิริ นคราวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชาอาหารฯ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมการอบรมโครการสร้างจิตสำนึก
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำเนินงานโดย กองบังคับการตำรวจสันติบาลนครภูเก็ต ณ ห้องราไวย์ ชั้น 2 R-Phuket Hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต