วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่การจราจร จากสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต เข้าให้ความรู้เรื่องคะแนนความประพฤติในการข้บขี่ ขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัย ขับขี่อย่างไรให้ไม่ผิดกฏจราจรในกิจกรรมเข้าแถว หน้าเสาธง ภาคเช้า

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่การจราจร จากสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต เข้าให้ความรู้เรื่องคะแนนความประพฤติในการข้บขี่ ขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัย ขับขี่อย่างไรให้ไม่ผิดกฏจราจรในกิจกรรมเข้าแถว หน้าเสาธง ภาคเช้า ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต