วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันศุกรฺ์ที่ 21 กรกฎาคม 2566นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตร่วมการประชุม สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่ 5/2566 ณ บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด อ.เมือง จังหวัดภูเก็ต