วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566นายวิทยา เกตุชูผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการสอนงานเพื่อความปลอดภัย (Safety Coaching) โครงการพัฒนาศักยภาพครูอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ และครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2566 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต ณ โรงแรมเมอร์ลินภูเก็ต