วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเป็นประธาน โครงการสร้างศักยภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมแนะแนวอาชีพ และจัดหางาน กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 “สายใยรักอาชีวะเป็น 1” ของ นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์และหอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต