วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ดร.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รับมอบโล่เกียรติคุณจากเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ในฐานะหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมงานบริการโลหิตของจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2567 ตามโครงการวันผู้บริจาคโลหิตโลก ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมเพลินภูเก็ต