วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ดร.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาศิลปกรรมในการวาดภาพตกแต่งฝาผนังเพื่อความสวยงามเตรียมความพร้อมสำหรับรับการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2567