วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 นายชาตรี คงแป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม การดำเนินงานกำหนดคุณลักษณะโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมเกียรติคุณวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต