วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “การสัมมนาฝึกงาน /ฝึกอาชีพ นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565” แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “การสัมมนาฝึกงาน /ฝึกอาชีพ นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565” แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ โดยกิจกรรมสัมมนาฝึกงานฯ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ และ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ดำเนินงานโดย งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ณ ห้องราไวย์ ชั้น 2 R-Phuket Hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต