วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566นางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการแข่งขันกีฬาหมากล้อมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 “ภูเก็ตเกมส์” ในนามเจ้าภาพสนามแข่งหมากล้อม ณ ห้องประชุมราไวย์อาคาร R Phyket hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต